Ældre Sagen benytter Sipureco til at sætte fokus på fødealderen gennem de seneste 100 år

Ældre Sagen valgte Sipureco til i samarbejde med journalist Vera Bundgaard at sætte fokus på fødealderen for kvinder.

Sipureco stod for billeder til historien om den 100 årige Agnes Borregaard, Fjerritslev.

aeldresgen-foerst-ud-at-tjene-sa%cc%8a-aegteskab

Læs også Vera Bundgaards spændende historie “Kvinder blev også sent mødre for 100 år siden – I dag venter unge ligesom dengang med at stifte familie, til de kan forsørge sig selv” på side 82-83 i Ældre Sagens decemberudgave 2016.

 

Skriv et svar