Hvis ikke public relations er gratis omtale i pressen, hvad er det så?

medieomtale

Public relations er mere og andet end gratis reklame og markedsføring af virksomheden, dens ydelser og produkter via pressen. Public relations handler som alle virksomhedens relationer til omverdenen, og hvordan denne omverden vurderer virksomheden, altså virksomhedens omdømme og det, der kan udgøre trusler mod omdømmet og virksomhedens legitimitet.

Relationen til markedet og kunderne er blot en, omend særdeles vigtig relation, fordi det er kunderne, der bidrager til omsætning og overskud i virksomheden, men pressen og kunderne er mindre relevante, hvis relationen til leverandørerne er er båret af mistillid, restriktioner, snyd og aftaler ikke bliver overholdt.

Hvad nytter det at markedsføring og salg kører smurt, og virksomhedens pressekontakt er til topkarakter? Forretningen risikerer at ramle sammen. Det vil føre til en alvorlig krise og virksomhedens omdømme risikerer at lide stor skade. Omverdenens tiltro til virksomheden vil indskrænke dens legitime ønsker og muligheder for at lave forretning, fx kan investorer trække sig, kunder kan vælge at gå til virksomhedens konkurrenter.

Netop fordi public relations løbende monitorerer og vurderer virksomhedens relationer, er det muligt med at public relations at sætte målrettet ind og løse problemer, før de udvikler sig til presserende situationer, der truer virksomhedens forretninger og omdømme.

Skriv et svar