31. oktober 2016

Medieomtale

Medieomtale eller publicity kan være med til at styrke en virksomheds image og omdømme i offentligheden og derved tiltrække kunder, investorer og dygtige medarbejdere. Publicity giver virksomheden større synlighed og er en del af arbejdet med public relations, men dækker langt fra hele public relations begrebet, der omfatter alle relationer en person, organisation eller virksomhed har.

Med internettets fremkomst er det uhyre let at få medieomtale og spredt sine budskaber fra lokalt til globalt niveau. Enhver kan selv lægge budskaber på hjemmesider, blogs, de sociale medier, eller sende budskaber direkte til modtagerne. Taler vi om medieomtale i journalistiske nyhedsmedier så har det ikke tidligere været lettere end nu, fordi nyhedsmedierne er pressede på økonomien, så de tager næsten hvad som helst for at være først med de seneste nyheder. Journalisternes arbejdspres er øget kolossalt, så de oftere end tidligere slår den kritiske sans fra og blot videreformidler informationer. Det giver bedre forhold til at komme igennem med budskaber til nyhedsmediernes læsere. For en virksomhed, der gerne vil slippe let gennem det kritiske journalistiske nåleøje, er det en fordel, men problematisk i demokratisk forstand, fordi samfundet, herunder erhvervslivet, har brug for en fri, uafhængig og kritisk presse.

Ved at stille op som kilde og tage del i debatten set ud fra virksomhedens perspektiv er der særdeles gode muligheder for at komme til orde, så masser af medieomtale og gøre sin virksomhed synlig på en positiv måde ved at vise indsigt i og tage et medansvar for samfundets udvikling. Som virksomhedsejer af en vækstvirksomhed kan du få gavn af et samarbejde med et PR-bureau, der arbejder langsigtet og altid står på din side, og som sørger for at følge med i de debatter, der kan være til fordel for dig at deltage i. Du vil få sparring på, hvordan du i praksis gør det, få hjælp til kontakt til journalister på forskellige medier. Du kan få skrevet oplæg, samlet det væsentligste fakta, hjælp til at præcisere dine budskaber og opfølgning, der kan give afsæt for yderlige omtale.

Der gælder stadig det, at pressen er uafhængig og vælger, hvad den vil bringe af nyheder. Det er journalisten, redaktøren og i sidste ende chefredaktøren, der udvælger, hvad der skal videre til mediets læsere, seere og lyttere. Og det er journalisterne, der ene og alene redigerer historierne. Det ligger dybt i den journalistiske selvforståelse, at det er journalisten der ene og alene bestemmer, hvad der skal stå i historien. Der er nogle af de spilleregler kilder må affinde sig med. Journalisten er ikke virksomhedens forlængede markedsføringsafdeling, som virksomhedslederen eller for den sags skyld et PR-bureau kan bestemme over. Til gengæld vil de fleste journalister gerne udføre et gedigent stykke journalistisk håndværk med historier, der skubber til den offentlige debat, får mange læsere og gerne bliver taget op af andre medier, så historierne får endnu større slagkraft og indvirkning på fx den politiske dagsorden.

Historierne udvælges oftes ud fra forskellige nyhedskriterier som nyhedsværdi, hvor stor eller dyb konflikten er mellem forskellige parter og holdninger, historiens aktualitet, relevans for nyhedsmediets målgrupper og identifikationskraft.