fbpx

Sipureco følger gældende love, indgåede aftaler og Dansk Journalistforbunds standarder for kommunikationsetik.

Når bureauets leder og ansatte løser journalistiske opgaver er det i overensstemmelse med god presseskik.

Bureauets leder og ansatte giver sine kunder saglig rådgivning og et realistisk billede af kommunikationens effekt.

Sipureco arbejder aktivt for at få indsigt i forskellige målgruppers behov og vidensniveau og repræsentere målgrupperne over for bureauets kunder.

Bureauet arbejder bevidst for, at budskaberne når frem til målgrupperne på den mest givtige måde med respekt for såvel målgrupper som andre modtagere.

Sipureco informerer sine kunder, hvis der er interessekonflikter og/eller interessesammenfald, der kan påvirke bureauets arbejde og/eller klientens/kundens omdømme.

Bureauet yder sine kunder den fortrolighed og tavshed, der er nødvendig i et godt og professionelt samarbejde. Tavshedspligten vedrører ikke generelle oplysninger eller samtaler, der baserer sig på generelle oplysninger. Men informationer og oplysninger, der ikke er offentlige, opfattes af bureauet som fortrolige og givet i tillid til at tredjepart ikke får informationerne.

Når Sipureco kontakter andre på vegne af sin kunde er det altid med åbenhed om, hvem bureauet repræsenterer.

Sipureco vildleder ikke i forhold til fakta, og optræder sådan, at det fremmer respekt for – og tillid til kommunikationsfaget og kommunikatørrollen.

Sipureco ledelse og ansatte udvikler aktivt sine professionelle færdigheder.

Kommunikationsetikken er udformet på baggrund af standarder vedtaget i DJ Kommunikationsbestyrelse samt i Medie- og Kommunikationspolitisk Udvalg under Dansk Journalistforbund, 20. februar 2016. Kommunikationsetikken er desuden inspireret af Public Relations Branchens etiske regler