fbpx

Privatlivsspolitik for Sipureco

Privatlivspolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger hos Sipureco.

Sipureco er dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

Sipureco
Jan Høst-Aaris
Store Tingbakke 96
Tlf. 21 66 40 18
jan@sipureco.dk
CVR-nr. 21131306

Du er altid velkommen til at kontakte Sipureco, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger som Sipureco typisk behandler

Almindelige personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger) som:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stillingsbetegnelse, evt. foto og CVR-nr
  • Oplysninger om interesser
  • Tekniske oplysninger om adfærd på Sipurecos hjemmeside
  • Oplysninger som skrives i kommentarfelter på virksomhedens hjemmeside eller profiler på sociale medier
  • Oplysninger som bliver fortalt verbalt, på skrift eller via billedmedier enten til Sipureco eller offentligt fx i et nyhedsmedie.

Sipureco håndterer fra tid til anden personfølsomme personoplysninger som:

  • race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Det sker fx i forbindelse med journalistisk arbejde og i samarbejdet mellem Sipureco, medlemsorganisationer og virksomheder.

Sipureco har et fortroligt forhold til kunder og samarbejdspartnere og behandler fortrolige oplysninger, herunder fortrolige personoplysninger, med fornøden varsomhed, så de ikke gives videre til tredjemand.

Hvad bruges personoplysninger til?
Sipureco bruger dine almindelige personoplysninger til forskellige formål:

Kontaktoplysninger bruges til at identificere dig blandt andre kontakter, tage kontakt og kommunikere om emner af relevans for både dig og Sipureco. Det kan fx være i forbindelse med tilbud, samarbejde, kurser, levering af produkter og ydelser, nyhedsbreve, pressemeddelelser, fotos, videoer etc.

Dine interesser og adfærd på Sipurecos hjemmeside(r) bruges til at målrette henvendelser og/eller til at videreudvikle Sipurecos hjemmeside(r).

Oplysninger som du har givet i et kommentarfelt bruges til det formål, som du ønsker, fx nyhedsbreve, tilbud, personlige henvendelser etc.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når Sipureco behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

  • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analyse af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside ejet af Sipureco.
  • Behandlingen er nødvendig for, at Sipureco kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold).
  • Behandlingen er nødvendig for, at Sipureco kan opfylde en aftale med personen.
  • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (fx indberetninger til SKAT).

Videregivelse af personoplysninger
Sipureco videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis Sipureco er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

I tilfælde af journalistisk kildebeskyttelse videregiver Sipureco ikke oplysninger. Oplysninger om kilder, der skal beskyttes, behandles særskilt fra al anden information.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Sipureco benytter cloud løsninger og sociale medier, der overfører personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Modtagerne er bl.a. Google og Facebook, som er beliggende i USA.

Dine personoplysningers oprindelse
Langt de fleste af personoplysninger Sipureco opbevarer og bruger er offentligt tilgængelige fra virksomheders hjemmesider, offentlige registre, nyhedsmedier mv.

Opbevaring af dine oplysninger
Sipureco opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne behandle dem, eller det følger af gældende lovgivning. De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Dine rettigheder
Når Sipureco behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

Du har ret til at få indsigt i dine oplysninger: Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger Sipureco behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis Sipureco har urigtige oplysninger om dig.

I visse tilfælde kan du have ret til, at Sipureco sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Sipureco fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Sipurecos behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra Sipureco til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Sipureco enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over Sipurecos behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.