fbpx

Det er vigtigt at forstå, hvordan Photo Mechanic og Lightroom virker hver for sig og sammen, når du arbejder med billedhandling.

Photo Mechanic ændrer metadata i filer. Programmet opererer på fil-niveau og har ikke nogen central database, der til stadighed opbygger og organiserer data om billederne. Ændringer foretaget i metadata udenfor Photo Mechanic læses automatisk af programmet.

Photo Mechanic er lynhurtig, fordi programmet bruger JPEG previews indlejret i Raw filerne. JPEG previews er det samme, som du ser på kameraets LCD skærm.  I modsætning til Photo Mechanic opbygger Lightroom sine egne previews fra RAW-filerne og tager højde for indstillinger, som er foretaget under import af billederne. Derfor tager det væsentlig længere tid at generere billeder i Lightroom.

Lightroom er en database, et såkaldt katalog, der holder styr på, hvor billeder er lagret og hvilke ændringer, der er foretaget under redigering. Ændringer foretaget i billederne eller deres metadata, fx ved at omdøbe billeder udenfor Lightroom ved programmet ikke noget om. Så det enkle og generelle råd er: Bliv i Lightroom, når du er der. Lad være med at foretage ændringer i billederne udenfor Lightroom. Så løber du ikke ind i problemer. Længere nede i artiklen kommer vi ind på, hvad du i praksis kan gøre, for at arbejde fleksibelt med programmerne og undgå at løbe ind i problemer. Før vi dykker ned i den praktiske brug, så lad så se på det ideale og meget effektive workflow, der er muligt at arbejde med.

I videoen nedenfor er der et eksempel på, hvordan et workflow i praksis kan virke.

[arve url=”https://vimeo.com/230922908″ /]

Det ideale workflow

Workflowet begynder med Photo Mechanic og slutter med Lightroom. Det går aldrig den anden vej. Photo Mechanic bruger du kun til at overføre billeder fra kameraer/eksterne harddiske til en computer samtidig med, at billederne omdøbes, og der tilføjes basale metadata om fotograf, ophavsret, kontaktoplysninger etc.

Din primære destination kan være den endelige destination: Mappen med alle dine billeder, som du organiserer i Lightroom. Her i artiklen har vi valgt at kalde mappen: Lightroom fotoarkiv, der ligger i mappen Billeder, som allerede findes i styresystemet. Det er mere udførligt beskrevet nedenfor i afsnittet Lightroom på din harddisk.

Efterfølgende vurderer du billederne med stjerner og/eller farver.

Til udvalgte fotos tilføjer du yderligere metadata, der besvarer hv-spørgsmål om hvad, hvor, hvem, hvorfor, hvordan, hvilke etc. Hvad viser billedet – begivenheden. Hvor – stedet billedet er optaget, herunder gps-data. Hvem – navne, titler på personer, der optræder i billedet. Hvorfor – en meningsfuld begrundelse for følelser/handlinger/hændelser, der udspiller sig i billedet. Tid kan være en dato, årstid, beskrivelse af periode i døgnet. Disse metadata tilføjes i relevante metadatafelter.

Billederne beskæres, så valget kan overføres til Lightrooms database.

Når du er helt færdig med at omdøbe, udvælge og tilføje medtadata til dine billeder, så eksporterer du billederne til Lightroom, hvor du kan foretage den endelige redigering.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan du i praksis arbejder med sådan et workflow.

Photo Mechanic på din harddisk

Du får brug for at gemme basale metadata, der kan tilføjes under import, og koder, du kan bruge til at effektivisere dit arbejde med billeder. Du bestemmer selv, hvor du gemmer disse metadata på din computer, men et velvalgt sted kan være i computerens billedmappe, fordi det er metadata, der hører til billeder. Du kan fx oprette en mappe Photo Mechanic, der indeholder to undermapper: IPTC Stationary Pad og Code Replacements med forskellige typer af metadata. Strukturen kan f.eks. se sådan ud med to filer:

Billeder

Photo Mechanic

IPTC Stationary Pad

IPTC_basal-[Navn på fotograf].XMP

Code Replacements

Månedsnavne.txt

Det almindelige workflow med Lightroom

Når du eksporterer dit billedudvalg fra Photo Machanic viser Lightroom ikke alene billedudvalget, men alle billeder i den mappe eksporterer. Dit billedudvalg er tilvalgt i Lightroom. Det vises med V-symboler over de valgte billeder.

Du kan vælge at kopiere billeder fra en lagerenhed, fx et hukommelseskort i et kamera eller tilføje billeder, der allerede er importeret til computeren. Ovenfor valgte vi at bruge Photo Mechanic til at importere billederne med Ingest-funktionen, så billederne ligger allerede i mappen Lightroom-billeder. De skal blot tilføjes ”ADD” til Lightroom, så billederne registreres i Lightrooms database.

Øverst til venstre i Lightrooms importmodul kan du trykke på en knap, der viser antallet af billeder du importerer til Lightroom.

Lightroom på din harddisk

Lightroom er ligeglad med, hvor du gemmer dine billeder, men i praksis er det en fordel at samle alle dine billeder eet sted i stedet for at sprede dem på eksterne harddiske, på skrivebordet, i Dokumenter, Billeder og andre steder på computeren. Et oplagt sted at gemme billederne er billedmappen, der allerede ligger i styresystemet.

Hvis du vil se en længere video (23 min.) om Lightrooms database, så kan jeg anbefale Adobes egen video om Lightroom kataloget. Du finder videoen på: https://helpx.adobe.com/lightroom/help/lightroom-catalog-basics.html

Som nævnt holder Lightroom styr på billederne i en database, et katalog over alle billeder. I billedmappen opretter Lightroom en undermappe ”Lightroom,” der indeholder database filerne: Lightroom Catalog.lrcat og Lightroom Catalog Previews.lrdata samt en mappe Backups. Lad være med at røre ved denne mappe. Opret en mappe dedikeret til dine Lightroom-billeder. I denne mappe gemmer du dine billeder i diverse undermapper. Det er vist nedenfor med <undermapper>. Din billedmappe vil se sådan med Lightroom og Photo Mechanic:

Billeder

Lightroom

Backups

Lightroom Catalog Previews.lrdata

Lightroom Catalog.lrcat

Lightroom fotoarkiv

<undermapper med billeder>

Photo Mechanic

IPTC Stationary Pad

IPTC_basal-[Navn på fotograf].XMP

Code Replacements

Månedsnavne.txt

Efter Lightroom har importeret billederne kan du gå i gang med at redigere dem i modulet Develop.

Når du er færdig med billedredigeringen kan du eksportere de færdige billeder til fx et netværksdrev, så andre i virksomheden og eventuelt andre eksterne samarbejdspartnere kan bruge billederne.

Hvad så når du opdager, at du vil tilføje yderligere metadata, omdøbe billeder, browse hurtigt gennem billeder eller kommer til at foretage ændringer i billederne med Photo Mechanic? Så bevæger du dig fra Lightroom til Photo Mechanic. Prøv at undgå det. Har du brug for at flytte billeder og/eller mapper med billeder, så gør det internt i Lightroom.

I Lightroom findes en synkroniseringsfunktion, der gør let at synkronisere Lightroom-databasen med indhold i mapper i tilfælde af, at indholdet af en eller anden årsag er blevet ændret. Højre-klik blot den billedmappe, der har et andet indhold end det databasen indeholder og vælg Synchronize Folder.

 

Gem

Gem

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.