fbpx

Kirk Plast støber fundament for fremtid i Norge
INNOVATION: Iderigdom og udvikling går hånd i hånd hos Kirk Plast.

Af Jan Høst-Aaris, Thisted Dagblad, 17. juni 2014, Sektion 1, side 6

THORSTED: Den lille virksomhed Kirk Plast i Thorsted er inde i en rivende innovativ udvikling, der forbereder virksomheden til at træde ind på det norske marked.
– Vi er en af de 20 virksomheder, der blev udvalgt til at deltage i Go2Norway-projektet fra april og året ud.
Projektet skal modne små og mellemstore virksomheder til det internationale marked med fokus på Norge, fortæller Ann-Dorthe Bjerregaard, der står for den daglige administration af Kirk Plast.
Kirk Plast får også hjælp fra Væksthus Nordjylland, hvis konsulenter bruger et partnerudviklingsværktøj.
Det særlige ved værktøjet er, at det får virksomheden til at arbejde med en række vigtige spørgsmål, der er væsentlige at have overvejet før, den træder ind på det norske marked.
Konsulent fra Væksthus Nordjylland Bjarne Brodersen fortæller:
– Vi tager en række samtaler med virksomheden og finder ud af, hvordan vi specifikt kan hjælpe. Til hjælp herfor bruger vi en partnerhåndbog, der er et værktøj til at udvikle virksomheden og partnerskaber med andre virksomheder. Bjarne Brodersen var sammen med ekspert i partnerskaber og eksport Anna Marie Dyhr initiativtagere og primus motor på at udvikle partnerhåndbogen. Den er nu gjort tilgængelig for alle på Væksthus Nordjyllands hjemmeside.

På skolebænken
– Partnerudviklingsværktøjet får os til at overveje, hvad vi er gode til. Hvad vi skal bruge af ressourcer, hvordan vores organisation skal være. Vi har hele tiden noget hjemmearbejde, der skal laves, forklarer Ann-Dorthe Bjerregaard.
Frem til august arbejder hun tæt sammen med direktør Jesper Kirk Krog om at analysere virksomheden og udvikle virksomhedens forretningsstrategi.
Mellem august og november gennemfører de delegationsrejser til Norge, hvor de skal møde mulige kunder. Her får de også hjælp fra den danske ambassade til at knytte forretningsforbindelser.
– Det er vildt spændende at arbejde med partnerhåndbogens værktøjer, strategier og fokusere på, hvordan vi udvikler os. Vi er blevet mere forretningsorienterede, og det er en rigtig lærerig proces, vi er inde i, siger Ann-Dorthe Bjerregaard.
Kirk Plast lægger vægt på at være i en tæt dialog og samarbejde tæt med sine kunder og leverandører. Det giver en stor tryghed for alle parter.

Anderledes forretningskultur
Jesper Kirk og Ann-Dorthe Bjerregaard blev overraskede over norsk forretningskultur, der på flere måder adskiller sig fra forretningskulturen i Danmark.
– Her i Danmark kan vi gå lige på med salg, f. eks. med telefonsalg. Det er lige modsat i Norge. Der er mere smalltalk, og det er vigtigt at lære hinanden at kende først, siger Ann-Dorthe Bjerregaard.
Selvom dansk og norsk sprog har meget tilfælles, og kulturerne også har fællestræk, så kræver det en stor baggrundsviden om Norge, norsk kultur og norsk forretningsadfærd at få succes.
– Vi har lært, at vi skal være mere tilbageholdende og afventende i forhold til nordmændene, forklarer Ann-Dorthe Bjerregaard.
– Vi er blevet mere bevidste om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det, vi gør, supplerer Jesper Kirk.

Ideudvikling og innovation
De sørger for at følge og følge op på den strategi, de har lagt. Strategien er ikke blot et støvet dokument, der fra tid til anden bliver trukket op af en skuffe på kontoret.
De bruger aktivt strategien til at holde virksomheden på den kurs, de har udstukket.
– Den daglige drift tager en gang imellem magten, kommer det med et smil fra Ann-Dorthe Bjerregaard og fortsætter:
– Det kan godt være, at de nemme løsninger er gode, men de flytter fokus. Vores absolutte kernekompetencer er ideudvikling, og missionen er at gøre det lettere for vores kunder og samarbejdspartnere.
At der er fart på innovationen viser sig i produktionshallerne, hvor medarbejderne i gennemsnit skaber to nye værktøjer om ugen.
Værktøjerne bruges i plaststøbemaskiner til at forme nye unikke plastemner.
– Det er rigtigt sjovt at være innovativ og innovere, siger Ann-Dorthe Bjerregaard.
At det overhovedet er muligt at lave nye værktøjer så hurtigt skyldes, at værktøjerne i dag kan skabes ved hjælp af blødt aluminium, der sammen med andre metaller danner aluminiumslegeringer, der er lette at forme og som alligevel er tilstrækkeligt hårde.

Innovation med måde
Kirk Plast er som andre virksomheder i Go2Norway-projektet afhængige af en organisation af dygtige medarbejder, der skaber produkter, der matcher behovet på det norske marked. Kirk Plasts indsatsområder er organisering i forhold til eksport, udvikling af partneraftale og valg af alliancepartnere.
Det mener Erik Poulstrup, virksomhedsrådgiver og kontaktperson på Go2Norway-projektet.
– Der er et fællestræk for virksomhederne i projektet, hvilket også gælder for Kirk Plast. Virksomhederne har stadig brug for at modne deres organisation. De er endnu ikke helt organisatorisk parate på nuværende tidspunkt, uddyber han.
– Virksomhederne skal generelt arbejde med spørgsmålet om, hvem gør hvad? Folk er ikke gode nok til at analysere, hvorfor de har fået deres forretningside. Det er ikke godt at få en ide om morgen under bruseren og have gennemført den til middag. Der er for stor risiko for, at det ikke bliver en succes, forklarer Erik Poulstrup.
– En svag organisation fører til forkerte handlinger.
Det kommer der ikke samhandel og eksport ud af.
Erik Poulstrup mener, at der er vigtigt at sætte sig præcise mål og finde ud af, hvornår noget skal betegnes som en succes.

FAKTA OM KIRK PLAST

  • Kirk Plast blev etableret i 1997
  • Kirk Plast har specialiseret i værktøjsfremstilling og støbning af plastemner efter kundernes design og ideer.
  • Medarbejdernes force er ideudvikling.
  • Virksomheden er arbejdsplads for 11 medarbejdere, hvoraf tre er elever.