fbpx

ILTSVIND: Massedød af muslinger truer fiskeriet halvandet år frem.

AF Jan Høst-Aaris, Nordjyske Stiftstidende, 14. oktober 2014, Sektion 1, side 4

LIMFJORDEN: Muslingefiskerne mærker nu for alvor sommerens iltsvind, der betegnes som det værste i 15 år.

Muslingerne – fjordbundens museldyr – har været indespærret i en iltfattig dødszone og fristet en kummerlig tilværelse på kanten af døden. Mange er bukket under.

Viggo Kjølhede, formand for Foreningen Muslingeerhvervet, bekræfter formand for Limfjordsfiskerne Svend Aage Poulsens skøn af, at 75 procent af muslingerne er døde.

-Det er nok ikke helt galt, medgiver Viggo Kjølhede.

De få muslinger, der gispede sig gennem sommeren og knap overlevede i det ekstremt iltfattige miljø på bunden af Limfjorden, var så udtærede i starten af september, at de reelt var værdiløse.

De havde under 15 procent kød tilbage. Først her i midten af oktober er de begyndt at genvinde deres kræfter og igen få værdi for fiskerne.

Omkring 1. september skulle der have været en livlig aktivitet over muslingebankerne i Limfjorden, men der har været dødvande i muslingefiskeriet.

-Mængden af muslinger er ikke ret stor. Så gør vi et stort indhug i den, er der ikke noget tilbage til foråret. Foråret kan blive en katastrofe, gisner Kjølhede.

Den umiddelbare fremtid byder på få tilbageværende muslinger, men de bliver hurtigt fisket op. Derfor har fiskerne taget et drastisk skridt.

-Vi har skåret kvoten ned til 30 tons muslinger pr. licens pr. uge. Der er 32 både, der fisker muslinger i Limfjorden, og de har i alt 50 licenser, forklarer Kjølhede.

Fiskerne har lavet en plan, så de kan fiske mandag og onsdag eller tirsdag og torsdag.

Størst chance for fangst er i Kås Bredning og Thisted Bredning. Til sidstnævnte sted flyttede fiskerne tidligere på året 1000 tons muslinger.

Det var for at sikre muslingerne bedre overlevelse på det kun fem meter dybe vand, men selvom muslingerne blev flyttet, skønner Viggo Kjølhede, at der alligevel er et temmelig stort antal muslingedødsfald på denne muslingebanke.

Lyset for enden af muslingemørket kan ifølge Viggo Kjølhede først skimtes langt ude i fremtiden.

-Muslingerne er der ikke.

Hvis vi er heldige, kan vi fiske normalt igen til efteråret 2015. Ellers er det først til foråret 2016. Der går halvandet år, inden vi kan begynde at fiske på den yngel, der er sat ud. Så det er slemt, siger han.

Hvad muslingefiskerne skal leve af, inden det lysner i fremtiden, er uvist.

-Velvillige banker, kassekreditter og lån. Jeg håber på, at fiskerne har noget at tære på, så de kan klare sig igennem, er Viggo Kjølhedes svar på, hvordan fiskerne kan holde deres økonomi oven vande.