fbpx
Dji drone til droneoperationer af dronepilot Jan Høst-Aaris Sipureco i Aalborg Kommune Nordjylland

Nye droneregler gør det lettere for professionelle dronepiloter at levere ønskede droneoptagelser til deres kunder og samarbejdspartnere. Foto: Jan Høst-Aaris / Sipureco, 22. oktober 2017

Den nye bekendtgørelse for droneflyvning i bymæssigt område (bek. 1256) gælder fra 1. januar 2018 og afløser den gamle bekendtgørelse 1119 fra 2016. På flere måder bliver det lettere at operere som professionel droneoperatør.

Af Jan Høst-Aaris, indehavet af Sipureco og dronepilot i Nordjylland

De væsentligste ændringer er følgende:

Krav om flere flyvetimer til dronepiloter

Krave om flyvetimer til personer der vil have en certificering bliver skærpet. Fra 2018 skal personer inden uddannelsen til dronepilot, kaldet dronefører i bekendtgørelsen, have yderligere to timers flyveerfaring, så den samlede flyvetid bliver på minimum 5 timer stadig fordelt på minimum 15 flyvninger. Det fremgår af  § 7, stk. 2. Dermed får vi i fremtiden mere praktisk erfarne dronepiloter, når de slippes løs efter certificering. Dronepiloter skal flyve marginalt mere for at opretholde deres certificering. Kravet til den samlede flyvetid øges med en time til i alt 5 timer fordelt på mindst 15 flyvninger inden for det seneste år.

Droneflyvning over personer er tilladt fra 2018

Kravet om redundans udgår, hvilket gør det muligt at overflyve personer i flyve- og sikkerhedsområdet med droner, der ikke kan kontrolleres fuldt ud ved tab af en motor – i praksis droner med seks rotorer. Det fremgår af § 8. Fra 2018 bliver det muligt at bruge droner med 4 rotorer. Personer skal stadig som i den gamle bekendtgørelse have givet et samtykke.

Stadig bøvlet med orientering af Politi et døgn før droneflyvning

Der er stadig krav om, at den lokale politimyndighed orienteres skriftligt senest 24 timer før enhver flyvning. Det fremgår af § 9. En regel der er bøvlet, fordi lokale vind- og lysforhold pludselig kan ændre sig og åbne for muligheden for gode optagelser.

120 meter høje forhindringer må overflyves

Det er med den nye bekendtgørelse tilladt at flyve maks. 25 meter over forhindringer, der er 120 meter høje. Hvis forhindringen fx en bygning eller anden konstruktion ligger nærmere end 6 km fra en offentlig godkendt flyveplads eller nærmere end 8 km fra en militær flyvestation, må luftfartshindringen ikke overflyves. Det fastslår § 15, stk. 2.

Lettere at flyve ved og hen over offentlige veje

Fremover er det tilladt at flyve over offentlige veje, hvor fartgrænsen er under 70 km/t. Er fartgrænsen 70 km/t eller derover må vejen ikke overflyves. Flyve- og sikkerhedsområdet må heller ikke dække vejen, medmindre der forinden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter. Det fremgår af § 15, stk. 7. Dermed bliver der løsnet på det tidligere krav i bek. 1119, hvor al overflyvning af jernbaner, hovedveje, motortrafikveje og motorveje eller flyvning tæt på sådan infrastruktur, hvor flyve- og sikkerhedsområdet dækker infrastrukturen, ikke måtte gennemføres, medmindre der forinden var indhentet særlig tilladelse fra den pågældende infrastrukturforvalter.

Minimum 1 km til lægehelikopterflyveplads

Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 1 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads (HEMS), medmindre flyvningen foregår under lægehelikopterflyvepladsens banehøjde, for eksempel hvis lægehelikopterflyvepladsen ligger oven på en bygning. Foregår flyvningen 1 – 2 km horisontal afstand fra en lægehelikopterflyveplads, må flyvehøjden ikke være højere end 50 meter over lægehelikopterflyvepladsens banehøjde. Lægehelikopterflyvepladserne fremgår af droneluftrum.dk.

Hold 5 meters afstand til luftledninger

Der skal være mindst 5 meter til strømførende luftledninger, medmindre der for

Dji drone til droneoperationer af dronepilot Jan Høst-Aaris Sipureco i Aalborg Kommune Nordjylland

Foto: Jan Høst-Aaris / Sipureco, 22. oktober 2017

inden er indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter. Der står i § 15, stk. 14.

Link

Bekendtgørelse 1256 på Retsinformation, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194964

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.