fbpx

Medieomtale – også kaldet publicity – kan være med til at styrke en virksomheds image og omdømme i offentligheden og tiltrække kunder, investorer og dygtige medarbejdere. Publicity giver virksomheden større synlighed og er en del af arbejdet med PR eller public relations, men dækker langt fra hele public relations begrebet, der omfatter alle relationer en person, organisation eller virksomhed har.

Med internettets fremkomst er det uhyre let at få medieomtale og spredt sine budskaber fra lokalt til globalt niveau. Enhver kan selv lægge budskaber på hjemmesider, blogs, de sociale medier, eller sende budskaber direkte til modtagerne.

Lettere adgang til medieomtale

Fokuserer vi på medieomtale i journalistiske nyhedsmedier, så har det ikke tidligere været lettere end nu. Det skyldes, at nyhedsmedierne er hårdt pressede på økonomien. De godtager i stigende grad materiale i form af historier i tekst, fotos og video, der er produceret eksternt. På den måde sparer de ressourcer til eget produceret journalistik og fotojournalistik, så de kan præsentere mere indhold for læserne.

Mindre kritiske journalister

Journalisternes arbejdspres er øget kolossalt, så de oftere end tidligere slår den kritiske sans fra og blot videreformidler pressemeddelelser.  Det giver bedre forhold til at komme igennem med budskaber til nyhedsmediernes læsere. For en virksomhed, der gerne vil slippe let gennem det kritiske journalistiske nåleøje, er det en fordel.

Bliv kendt som en relevant virksomhed med holdninger

Ved at stille op som kilde og deltage i debatten, set ud fra virksomhedens perspektivl, er der særdeles gode muligheder for at komme til orde. Det gør virksomheden synlig på en positiv måde ved at vise indsigt i og tage et medansvar for samfundets udvikling.

Få hjælp til at præsentere virksomheden på bedste vis

Som virksomhedsejer kan du få gavn af et samarbejde med et PR-bureau som Sipureco. Bureauet arbejder langsigtet og står altid på din side. Du kan regne med, at bureauet løbende følger de debatter, du du kan have gavn af at deltage i. Og du vil få sparring på, hvordan du i praksis kan deltage og formidle dit og virksomhedens budskaber på en klar, overbevisende og troværdig måde.  Du vi få hjælp til kontakt til journalister på forskellige medier. Du kan få skrevet oplæg, samlet det væsentligste fakta, hjælp til at præcisere dine budskaber og opfølgning, der kan give afsæt for mere omtale.

Kend pressens spilleregler og vind

Der gælder stadig, at pressen er uafhængig og selv vælger, hvad den vil bringe af nyheder. Det er journalisten, redaktøren og i sidste ende chefredaktøren, der udvælger, hvad der skal videre til mediets læsere, seere og lyttere. Og det er journalisterne, der ene og alene redigerer historierne. Det ligger dybt i den journalistiske selvforståelse, at det er journalisten der ene og alene bestemmer, hvad der skal stå i historien. Historierne udvælges oftes ud fra forskellige nyhedskriterier som nyhedsværdi, hvor stor eller dyb konflikten er mellem forskellige parter og holdninger, historiens aktualitet, relevans for nyhedsmediets målgrupper og identifikationskraft.

Vær professionel i kontakten med journalister

Det er nogle af de spilleregler og kriterier, som kilder må affinde sig med. Journalisten er ikke virksomhedens forlængede markedsføringsafdeling, som virksomhedslederen eller for den sags skyld noget et PR-bureau kan bestemme over.

Til gengæld vil de fleste journalister gerne udføre et gedigent stykke journalistisk håndværk med historier, der skubber til den offentlige debat, får mange læsere og gerne bliver taget op af andre medier, så historierne får endnu større slagkraft og indvirkning på fx den politiske dagsorden. Den indsigt kan du få gavn af og hjælp til at bruge til.