fbpx
Informations- og salgsmødet på Gettrup Skole om Thy-Mors Energi’s fibernet og Altibox’s internet, telefoni og tv-løsninger blev et større tilløbsstykke for interesserede. De kom for at få mere at vide om fibernettet og vælge en af Altibox op-koblinger til Thy-Mors fibernet. Poul Løjstrup, Bjarne Søndergaard og Niels Munk drøfter hvilken løsning, der er bedst. Foto: Jan Høst-Aaris

Informations- og salgsmødet på Gettrup Skole om Thy-Mors Energi’s fibernet og Altibox’s internet, telefoni og tv-løsninger blev et større tilløbsstykke for interesserede. De kom for at få mere at vide om fibernettet og vælge en af Altibox op-koblinger til Thy-Mors fibernet. Poul Løjstrup, Bjarne Søndergaard og Niels Munk drøfter hvilken løsning, der er bedst. Foto: Jan Høst-Aaris

FIBERNET: Borgerforening arbejder på et udviklerhus efter etablering af fibernet i Gettrup.

Af Jan Høst-Aaris, Thisted Dagblad, 2. november 2014, Sektion 1, side 4

GETTRUP: Normalt bygges huse på et fundament af sten og beton, men i Gettrup er det anderledes. Fundamentet for et kommende udviklerhus er et fibernet fra Thy-Mors Energi.
– Når vi får etableret det, så køber vi et udviklerhus, fortæller Kurt Wissendorf Møller, der er næstformand i Gettrups borgerforening.
Han har sammen med andre ildsjæle i borgerforeningen gennem det seneste halvandet år arbejdet for vinde opbakning til at få etableret fibernettet i Gettrup/Helligsø.
Tirsdag eftermiddag var det tydeligt, at arbejdet bar frugt, for informations-og salgsmødet på Gettrup Skole om Thy-Mors Energi’s fibernet og Altibox’s internet, telefoni og tv-løsninger blev et større tilløbsstykke for interesserede.
De kom for at få mere at vide om fibernettet og vælge en af Altibox opkoblinger til Thy-Mors fibernet.

Hus til erhvervsudvikling
Meningen med udviklerhuset er, at det skal danne en attraktiv ramme for små virksomheder, og der er allerede to it-virksomheder, der er interesserede at flytte ind i, når huset bliver en realitet.
Stedet kan også bruges som mødested og til at styrke netværk mellem områdets beboere og erhvervsliv.
En af tankerne med fibernettet er bl. a. at forbinde kirkerne med hinanden, så gudstjenesterne kan afholdes fælles. Fibernettet vil også være til gavn for flere landmænd, der har brug for at sende og modtage data om kort, siger Kurt Wissendorf Møller.
Der skal penge til at købe et hus og sætte det i drift, derfor har borgerforeningen søgt Maersk-fonden om 1,2 mio. kroner, der skal sættes i en fond til at drive udviklerhuset.

Fibernettet giver tilflytning
Fibernettet giver en stabil og hurtig internetforbindelse, hvilket er en forudsætning for at tiltrække virksomheder – og tilflyttere til byen, påpeger Kurt Wissendorf Møller.
– Der er brug for et stabilt internet, især hvis virksomheder skal gøres interesserede, og jeg ved fra EDC mægleren, at han har en køber til et hus i byen under forudsætning af, at der er lagt fibernet ind, siger Kurt Wissendorf Møller.
Guldsmed Dorthe Hjort, der har haft guldsmedeforretning i 40 år, bakker op om fibernettet med et stabilt og hurtigt internet, og hun er ikke i tvivl om dets betydning.
– Der er ingen tvivl om, at skal vi have unge til at flytte til byen, så skal der internet til.

 

Gem

Gem

Gem